TSURUKAN

BYDGOSKIE STOWARZYSZENIE IAIDO

IAIDO

Iaido– sztuka dobywania miecza, japońska odmiana szermierki. Jest to zarazem jedna z japońskich sztuk walki określanych wspólnym mianem budo. Słowo iaido składa się z trzech znaków oznaczających w uproszczeniu: i – być; ai – pasować, nadawać się, być właściwym; do – droga, sposób, metoda


 " 
Weź sobie do serca to, że rolą samuraja jest wprowadzać w życie zasady Prawa Wojennego z całą świadomością, iż dzisiaj zwycięża siebie wczorajszego, jutro zwycięży słabszego, aby później odnieść zwycięstwo nad lepszym od siebie."

O nas

Witamy na stronie Bydgoskiego Stowarzyszenia Iaido TSURUKAN

Sekcja iaido, działała w ramach Bydgoskiego Stowarzyszenia Kendo Iaido i Jodo, pod okiem sensei Dariusza Pyża 3 dan iaido i Tomasza Zimnowody 3 dan iaido, ze szczególnym zaangażowaniem ze strony sensei Adama Kitkowskiego renshi, 6 dan iaido. Opiekę sprawował sensei Takao Momiyama kyoshi, 7 dan iaido, reprezentujący szkołę Muso Shinden Ryu linii sensei hanshi Shizufumi Ishidō, 8 dan iaido.

Wobec różnicy w ocenie działalności Zarządu BSKIiJ, w drugiej połowie stycznia 2022 r. Powołano Bydgoskie Stowarzyszenie Iaido TSURUKAN. W Stowarzyszeniu drogę miecza kontynuowali Tomek, Lesław i Michał, a także nowi adepci.

W dniu 24 stycznia 2022 r. dokonano wpisu Bydgoskiego Stowarzyszenia Iaido TSURUKAN do ewidencji stowarzyszeń, oraz dokonano innych wymaganych prawem działań.

Przedstawicielem BSI TSURUKAN jest Tomasz Zimnowoda.

Zapraszamy.
Dojo TSURUKAN  Dworcowa 46, 85-010 Bydgoszcz

Welcome to the website of Bydgoskie Stowarzyszenie Iaido TSURUKAN (Bydgoszcz Iaido TSURUKAN Association).


The iaido section, operated as a part of Bydgoskie Stowarzyszenie Kendo Iaido i Jodo (Bydgoszcz Kendo Iaido and Jodo Association), under the supervision of sensei Dariusz Pyż 3 dan iaido and Tomasz Zimnowoda 3 dan iaido, with particular commitment on the part of sensei Adam Kitkowski renshi, 6 dan iaido. Takao Momiyama kyoshi sensei, 7th dan iaido, representing the Muso Shinden Ryu style of the line of sensei hanshi Shizufumi Ishidō, 8th dan iaido, was a mentor of the section.
Due to the difference in the assessment of the activities of the Management of Bydgoszcz Kendo Iaido and Jodo Association, Bydgoskie Stowarzyszenie Iaido TSURUKAN (the Bydgoszcz Iaido TSURUKAN Association) was established in the second half of January 2022.
In the Association, the way of the sword was continued by Tomek, Lesław and Michał, as well as the new adepts. On January 24, 2022, Bydgoskie Stowarzyszenie Iaido TSURUKAN (the Bydgoszcz Iaido TSURUKAN Association) was entered into the register of associations, and other actions required by law were carried out.
The representative of BSI TSURUKAN is Tomasz Zimnowoda.


Welcome.
Dojo TSURUKAN  Dworcowa 46, 85-010 BydgoszczDOJO

TRENINGI ODBYWAJĄ SIĘ W DOJO TSURUKAN  Dworcowa 46, 
85-010 Bydgoszcz
ZNKR iai
poniedziałki- 19.00-20.30
środy -19.00-20.30czwartki- 18.00-19.30
soboty 9.00-10.30
Muso Shinden Ryu
grupa zaawansowana
czwartki 18.00-19.30III Noworoczny Taikai Iaido

29/01/2022

29/01/2022 Tsurukan Bydgoszcz miał przyjemność uczestniczyć w Trzecim Noworocznym Taikai organizowanym przez wrocławski klub Renshinkan. W kategorii rywalizacji drużyn wraz z kolegami z klubu Meisinkan naszego sensei Adam Kitkowski zajęliśmy pierwsze miejsce. Podczas zawodów mieliśmy możliwość sędziowania, a na koniec turnieju było keiko pod okiem sensei Adam Kitkowski 6 dan iaido renshi i sensei Michał Szczepański 5 dan iaido. Dziękuję również sensei Mireli Stern 5 dan iaido za świetną atmosferę podczas turnieju. Pozdrawiam i do zobaczenia na kolejnych zawodach.

Kalendarz Imprez

 
19-20/03/2022

Iaido z Adam Kitkowski sensei 6 dan iaido Renshi

Bydgoszcz

7-8/05/2022

Iaido z Adam Kitkowski sensei 6 dan iaido Renshi

Janowiec

14-15/05/2022
Mistrzostwa Polski Iaido
Racibórz

22-24/07/2022

Letnie spotkanie iaido z Adam Kitkowski sensei 6 dan iaido Renshi

Wapno

17-18/09/2022

Iaido z Adam Kitkowski

TBA


TSURUKAN

Zapewni Tobie

 
Treningi iaido na każdym poziomie zaawansowania
Staże u naszego nauczyciela Adama Kitkowskiego 6 dan iaido Renshi.
Wyjazdy szkoleniowe w kraju i zagranicą.
Skontaktuj się z nami